Laat je politieke partij weten dat ze digitale vrijheid moeten beschermen in hun verkiezingsprogramma voor 2010. Schrijf een mail. Stuur hun het Manifest voor Digitale Vrijheid (zie website bof) en vraag hun met deze begeleidende tekst wat zij doen om digitale vrijheid te beschermen in de verkiezingen.  Dat is misschien ouderwets, maar we moeten lawaai maken, want alleen dan worden we gehoord.

Meer info op Bits of Freedom