Na vele jaren uitproberen, door verschillende personen, heeft Kaj hun aanwijzingen verzameld en heeft hij het servergedeelte van OpenSSH aan de praat gekregen. De integratie in Syllable Desktop is gebaseerd op eerder integratiewerk in Syllable Server van de systeeminstellingen welke nodig zijn voor de OpenSSH-server. Kristian heeft om OpenSSH te ondersteunen in Syllable 0.6.6 de socketpair-funktie geïmplementeerd, ook al moet dat op dit moment nog worden uitgeschakeld.

Michael Pavone en Adam Kirchhoff leverden en testten verscheidene andere mogelijkheden, welke uitgeschakeld moeten worden, om de server stabiel werkend te krijgen.

Dit werk is nu beschikbaar in de huidige ontwikkelversie. Om de OpenSSH-server te starten, zul je het bestand /resources/indexes/init/sshd moeten bewerken en het kommentaar verwijderen van de laatste regel, volgens de instrukties zoals ze daar gegeven worden. Hierna zal voortaan, na iedere systeemstart, de server worden gestart. Versleutelingsgegevens die uniek zijn voor jouw systeem zijn al aangemaakt na de eerste systeemstart van je Syllable-installatie.