… en een stukje open source software willen gebruiken dat op SourceForge staat. Dat kun je tegenwoordig wel vergeten.

SourceForge heeft namelijk besloten dat zij moeten voldoen aan een zwarte lijst die door de regering van de verenigde staten is opgesteld. Daarin worden de namen opgenoemd van landen, zogenaamde schurken staten, waar geen software of andere zaken naar toe geëxporteerd mag worden.

Die lijst en die regel bestaat al enkele jaren. En jaren lang heeft SourceForge zich daar niets van aangetrokken. Maar nu, ineens, zijn ze tot inkeer gekomen en vindt dat zij ook aan deze regel moeten voldoen. Landen als Iran, Noord Korea, Cuba etc hebben nu dus niet langer toegang tot de projecten die bij SourceForge zijn neer gezet. Dus ook niet bij projecten die mensen of groepen uit die landen daar hosten.

SourceForge gooit het op het feit dat de servers in de VS staan en dat zij daardoor aan die wetten moeten voldoen. Anders krijgen zij boetes en wellicht gevangenis straffen. Maar het zijn natuurlijk niet alleen Amerikaanse projecten die daar gehost worden. Hebben de mensen iets moeten ondertekenen waarin staat dat het project op amerikaanse bodem komt te staan en dat ze gebonden zijn aan de Amerikaanse wetten?

Dit alles druist in tegen de gehele open source gedachte. Die staat er toch voor dat iedereen op de wereld kennis met elkaar deelt en daardoor beter en eerlijker toegang krijgt tot o.a. software? Daar kun je de hulp van SourceForge in ieder geval nu dus wel bij vergeten. Of moeten we terug naar de tijd dat broncode in boekvorm de VS uitgesmokkeld moet worden om middels OCR scanners weer in door computers leesbare bestanden om te zetten zoals destijds met PGP ?

Misschien moet we meteen maar eens kijken welke landen (Nederland?) zulke lijstjes hebben en hoe strikt zij daarmee (v.w.b. open source) omgaan en vervolgens daar de servers voor dit soort open source verzamelingen neer zetten. Of mirrors van SourceForge in niet VS gerelateerde landen en de gebruikers uit de zogenaamde. schurken staten daar laten downloaden?

Wij weten het niet maar vinden wel dat hier een oplossing voor moet komen. Het feit dat landen, lees regeringen, niet met elkaar overweg kunnen moet de bevolking niet, of beter, juist niet belemmeren in hun zoektocht naar open source oplossingen. Als er iets niet geheim is dan is het wel open source software.

We zullen het hier niet hebben over wat regeringen zelf met die regels doen en dat zij ze zelf met voet overtreden. Daar is dit de plek niet voor.

OSNN