Persoonlijk vind ik het al jaren een groot gemis dat alles wat de publieke omroep (dus met publiek geld gefinancierd) produceert niet vrij toegankelijk is onder bijvoorbeeld een Creative Commons…
Continue Reading »