Recensies van boeken die verschenen zijn over Linux en Open Source producten. Aangezien de client-viewer van Second Life open source is en de server code misschien in de toekomst ook…
Continue Reading »