De Commons Video is een 3 minuten en 46 seconden durende animatie (CC BY licentie). De commons en The New Press geven in een toekomstvisie, een aanzet tot goei van “The Commons” als een middel, om te komen tot een samenleving van rechtvaardigheid en gelijkheid.

Video beschrijving:

“In een ideale en rechtvaardige wereld, wordt het idee van de rijkdom staat to arbeid benadrukt. De middelen en de natuurlijke schoonheid van de planeet en de kennis van generaties behoort ons allen toe. Maar in onze beslist onrechtvaardige en imperfecte wereld, wordt onze collectieve welvaart steeds meer geconcentreerd in de handen van een paar mensen. Er is een betere manier van verdelen en samen delen. Onze gemeenschappelijke grond, de middelen, en kennis zijn een gemeenschappelijk idee, een manier om onze natuurlijke, culturele en intellectuele rijkdom te delen.”

Een groot deel van de video heeft betrekking op het intellectueel gemeenschappelijk erfgoed (commons), gebaseerd op de boeken van David Bollier en anderen. Bollier is auteur van “Virale Spiral”, een geschiedenis van CC en aanverwante bewegingen.

Over deze video is veel discussie binnen de common gemeenschap. Sommige vinden dat het idee van de commons hierdoor te breed wordt en vinden het idee te dwingend. Anderen vinden het argument dat materi